Nyheter

Kompensation från Bahnhof

På kommande avi från Simpleko har samtliga lägenheter fått en kreditering på 124 kr.
 
Det är kompensation från Bahnhof p.g.a av att vi har haft störningar på TV-kanalerna (Sappa) under våren.
 
Problemet har varit kapacitetsbrist i Bahnhofs nät som medfört att vissa TV-kanaler har ibland buffrat och inte fungerat.
 
Den 3/6 ersatte Bahnhof utrustning på sin Bromma station vilket gör nu att TV-kanalerna fungerar.
 
 
Mvh
Styrelsen

BRF Kvarnhjulet