Nyheter

Säkerhetsincidenter under sommartid

Vi har uppmärksammat att det förekommer personer som kommer in i våra entrédörrar då någon av oss boende går in eller ut då dörren fortfarande är öppen.

Det är av yttersta vikt att vi alla hjälpas åt och är observanta på vilka personer som rör sig i vårt område.

Att vi ser till att dörren går igen när vi går in eller ut så att ingen smiter in, fråga hellre en gång för mycket vad personen har för ärende i huset.

Att ni låser era ytterdörrar när ni är hemma, vi har haft incidenter då främmande personer har kunnat gå in där det inte är låst.

Tyvärr så händer det mycket inbrott speciellt under sommartid både i lägenheter och hus så för allas säkerhet var uppmärksamma och meddela gärna incidenter till styrelsen så att vi kan höja säkerheten i våra kvarter där det behövs.

Vi kommer att byta portkod inom kort information kommer när detta är aktuellt.

Tack för god samverkan och vi hoppas alla får njuta av vår fina sommar.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Brf Kvarnhjulet