Nyheter

Sappa problem

Just nu pågår en driftstörning inom Bahnhofs nät i Malmö, Hässelby och Stockholm. Många kanaler buffrar eller har en svart bild. Tekniker jobbar på en lösning och Bahnhofs tekniker har nu konstaterat att utrustningen behöver bytas ut och datumet för detta bytet är den 18/5.

Den 28;e maj 00-06 kommer Bahnhof att stänga ned internet och tv i hus 2 vilket också har bidragit till tv problemen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet