Nyheter

VIKTIG INFORMATION - Årsstämma flyttad till den 10/6.

VIKTIG INFORMATION - Styrelsen har beslutat flytta ordinarie Årsstämma till den 10/6 -kl 18.00 i Aulan på Blackebergs Gymnasium.

Vi har i styrelsen beslutat flytta stämman igen!

Revisorerna anser att vi måste följa regeln att en stämma ska hållas senast 6 månader efter bokslutsdagen.
Vi återkommer inom kort med ny kallelse till årsstämma i Brf Kvarnhjulet den 10/6. Den kallelsen kommer innehålla allt
det material som vi anser komma räcka för att alla våra medlemmar ska kunna ta ställning.
 
Vi kan redan nu säga att det blir en annorlunda version av en årsstämma- vi kommer endast ta in totalt 50 personer i lokalen
enligt gällande regler från Folkhälsomyndigheten. Det kommer att finnas alternativ - poströstning och fullmaktsförfarande för de 
som inte kan eller vill närvara på stämman. Inkomna motioner kommer också behandlas som tidigare - motionerna skickas ut
med kallelsen och då med styrelsens rekommendation till beslut.
Stämman den 10/6 kommer att omfatta en verksamhetsredovisning, årsredovisning och revisorernas granskning. Dessutom ska
frågan om styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse beslutas. Allt detta för att upprätthålla lagar och regler för Brf.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Kvarnhjulet