Nyheter

Möte i Trivselgruppen flyttad till hösten på grund av covid 19.

Vi sätter fart med Trivselgruppen till hösten 2020. 

Av naturliga skäl så kom det inga medlemmar till vår träff den 23 mars. Så vi tar nya tag till hösten och hoppas på en god uppslutning. 

Vi kommer att diskutera

1. Planeringen av en Pergola och boulebana

Vi bjuder in Jonathan Bradbury som bor i hus 13 som kommer presentera förslag på byggnation.

2. Planering av växter

Har ni fler frågor och funderingar så kan ni ta med dom till träffen eller kontakta

Lena Lindgren och Susanne Brännström på styrelsens mejladress.

           

      Var rädda om varandra

      Lena och Susanne 

       Trivselgruppen