Nyheter

Hög tid att skicka in motioner till styrelsen senast 11 mars

 


Nu är det hög tid att börja fila på motioner till årsstämman. Senast 11 mars.

Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas den 5 maj kl 18 vid Blackebergs Gymnasium. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 11 mars. Mer information om hur en motion skrivs, vart den ska skickas och vad stämman tar upp finns att läsa på sajten.