Nyheter

Nu är det dags att börja fila på motioner till årsstämman

 


Nu är det dags att börja fila på motioner till årsstämman 5 maj

 

Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas den 5 maj kl 18 vid Blackebergs Gymnasium. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 11 mars. Mer information om hur en motion skrivs, vart den ska skickas och vad stämman tar upp finns att läsa på sajten.

     


Översikt: Vad beslutades vid stämman 2019

Då det inte inkom några motioner till årsmötet, så har Styrelsen har under året bland annat arbetat med;

- Boulebana och grillplatsen

Stämman 2018 röstade för motionen vilket innebär att en arbetsgrupp utsågs för att utreda möjligheten att anlägga en boulebana på tomten. Samma grupp undersöker även alternativ för att göra grillplatsen trevligare och mer ombonad. 

 

- Laddplatser för elbilar

Stämman 2018 tillstyrkte motionen och därför ska nu intresse och efterfrågan på laddplatser för elbilar i garaget undersökas. 

 

- Byte av Internetleverantör

Detta var en sak som diskuterade på årsmötet 2019, och som skedde den 1/8 2019. Alla vet vilka problem en del har haft, och därför fortsätter Styrelsen att diskutera med Banhof om leveransen.

 

_________________________________________________________


Mvh Styrelsen Brf Kvarnhjulet