Nyheter

Uppföljning av TV-sändningar

Flertalet boende har upplevt fortsatta problem med TV-sändningarna från Sappa:

  • TV-sändningen bryts och börjar buffra
  • TV-sändningen bryts, bilden blir svart, och TV-box måste startas om
  • TV-sändningen är pixelerad/korrupt

Vissa boende har fått sin TV-utrustning utbytt av Sappa utan att detta har get någon effekt. Under december månad utförde Bahnhof service på den utrustning som hanterar överföringen av TV-signalen mellan Sappa och Bahnhof, men även detta verkar inte ha löst de sändningsproblem som vissa boende upplever. Bahnhof och Sappa har nu meddelat att nästa steg i felsökningen är att viss utrustning för överföringen av TV-sändningarna mellan dem kommer att bytas ut då det med största sannolikhet är detta som är anledningen till problemen. Detta arbete kommer att utföras i slutet av januari.

Om du fortsätter att uppleva problem med TV-sändningarna i februari, kontakta Sappa och styrelsen för uppföljning.