Nyheter

Hej

Om ni önskar extranyckel skall ni meddela detta till styrelsen.

Mejla namn , telefonnummer,lägenhetsnummer och antal nycklar.

Vi gör en samlad beställning till Certego och kommer att ta ut  215 kr/nyckel ex moms som är ett självkostnadspris.

Information hur betalningen kommer att gå till återkommer vi till.

OBS Att tänka på innan ni bestämmer er för att ta ut flera extranycklar!

Tänk på att dessa nycklar endast går till cykelrum och lägenhetsförråd (12 lås).

Efter stämman den 10 juni har vi för avsikt att byta till ett annat låssystem och dessa nycklar som ni nu hämtar ut

kommer förmodligen bli oanvändbara till förmån för föreningens nya låssystem.

Mvh

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet

Första utdelningstiderna

Plats: Hus 5 styrelserummet bottenvåningen.

Tider:

Fredag 29/5 kl.13.45-15.30

Lördag 30/5 kl.09.30-13.30

Måndag 1/6 kl.17.30-19.00

Var vänlig att ta med legitimation. 

OBS!

Om ni önskar göra en extra nyckel så måste ni kontakta styrelsen.

Mvh

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet

Till samtliga lägenhetsinnehavare i Brf. Kvarnhjulet

 
 
Sedan flera år har vi i vissa lägenheter haft problem med pendlande vattentryck och temperatur. Det kan vara vid ett eller flera tapp ställen i lägenheten.
 
Att det dröjt så länge med att åtgärda detta beror på att utredningsläget varit mycket komplicerat.
 
Vi har nu kommit överens med JM om att påbörja ett åtgärdsprogram för att rätta till detta och behöver därför din hjälp.
 
Svara därför på följande frågor:
 
Upplever du att du har något/några av ovannämnda problem skicka ett meddelande till styrelsens mejladress.
 
med följande uppgifter.
 
Namn
 
Adress
 
Lägenhetsnummer
 
Vilka tapp ställen det gäller
 
 
Mvh
Styrelsen
BRF Kvarnhjulet
 

VIKTIG INFORMATION - Styrelsen har beslutat flytta ordinarie Årsstämma till den 10/6 -kl 18.00 i Aulan på Blackebergs Gymnasium.

Vi har i styrelsen beslutat flytta stämman igen!

Revisorerna anser att vi måste följa regeln att en stämma ska hållas senast 6 månader efter bokslutsdagen.
Vi återkommer inom kort med ny kallelse till årsstämma i Brf Kvarnhjulet den 10/6. Den kallelsen kommer innehålla allt
det material som vi anser komma räcka för att alla våra medlemmar ska kunna ta ställning.
 
Vi kan redan nu säga att det blir en annorlunda version av en årsstämma- vi kommer endast ta in totalt 50 personer i lokalen
enligt gällande regler från Folkhälsomyndigheten. Det kommer att finnas alternativ - poströstning och fullmaktsförfarande för de 
som inte kan eller vill närvara på stämman. Inkomna motioner kommer också behandlas som tidigare - motionerna skickas ut
med kallelsen och då med styrelsens rekommendation till beslut.
Stämman den 10/6 kommer att omfatta en verksamhetsredovisning, årsredovisning och revisorernas granskning. Dessutom ska
frågan om styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse beslutas. Allt detta för att upprätthålla lagar och regler för Brf.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Kvarnhjulet