Nyheter

Nu har Teknikförvaltning hittat och bytt ut den trasiga armatur som orsakade att delar av vår utebelysning inte fungerade.

Mvh

Styrelsen

Brf Kvarnhjulet

Nu har Teknikförvaltning satt ihop röret som brast i garaget och förstärkt kopplingen mellan rören och satt ditt ytterligare ett fäste för röret.

Ytterligare åtgärder kommer att utföras, vi återkommer när vi har mera information.

 

Mvh

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet

Ett glädjande besked.

Ventilationen som slutade att fungera i delar av KB 5 under onsdagen (16/6) är nu åter igång.

Mvh

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet

 
Föreningens problem med Sappa TV
 
Under hela våren har vi haft problem med att vissa Sappa kanaler står och bufffar och inte kommer vidare.
 
Orsaken till dessa problem har varit kapacitetsbrist hos Bahnhof Brommastation. Den 3 juni byttes utrustning ut och ersattes med utrustning som har högre kapacitet. Nu fungerar äntligen samtliga kanaler som de ska.
 
När det gäller basutbudet för TV (Föreningen har avtal med Bahnhof) har styrelsen varit i dialog med Bahnhof angående ersättning för bristande tillgänglighet.
Bahnhof kommer att kompensera samtliga medlemmar för basutbudet.
Styrelsen återkommer när det blir klart och hur kompensationen kommer att ske.
 
För er som har avtal med Sappa med extra kanaler måste själva reklamera det till Sappa för att erhålla ersättning.
Föreningen har inget avtal Sappa utan dessa ligger på enskilda medlemmar.
 
Med vänlig hälsning,
 
Styrelsen
 
Brf Kvarnhjulet
 

Hej

Vi vill meddela att det börjar bli dags att byta portkod.

Den 29 juni kommer detta att ske, koden mailas ut via Simpleko.

Mvh

Styrelsen

Brf Kvarnhjulet