Serviceläge

Vid avtalad service tar lägenhetsägaren ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10”.
Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med
fastighetens servicenyckel.
lägenhetsägaren återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal-läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.

 

Extra / Borttappade Nycklar

Om du vill beställa extra nycklarkan detta göras hos Certego, se nedan.

Skicka ett e-postmeddelande till  om begäran av extranyckel. Säkerhetsansvarig kontaktar Certego om din begäran.
Du ska kunna visa upp kontraktet för bostaden/senaste avgiftsavin och legitimation. Detta för att ingen obehörig ska kunna beställa nycklar.
Kom även ihåg att alltid meddela styrelsen om en nyckel har blivit borttappad.

För att kunna beställa en extranyckel till Cykelförråd/källarförråd krävs att man kan uppvisa en blå säkerhetsnyckel ( Finns att låna av styrelsen)

 

Här kan du beställa fler nycklar till bostaden:

Certego

Besöksadress:
Finlandsgatan 14 
164 74 Kista  

Telefon: 08-752 25 40
Telefon Service och felanmälan: 08-752 25 40
Jourtelefon: 020-24 00 00
E-post order:
E-post service:  
E-post övrigt:  

http://www.certego.se/