Föreningsstämman är föreningens högsta organ. En av stämmans viktigaste uppgift är att välja styrelse för föreningen. Senast 14 dagar innan stämman skall hållas, ska du som medlem ha fått en kallelse. Den kan antingen vara personlig eller sättas upp som anslag i trapporna. 

Före stämman får alla medlemmar en kallelse till stämman. Det finns också en dagordning för stämman samt redovisning av föregående års ekonomi. Om man har ett förslag till stämman, t ex ombyggnad eller annan viktig fråga, ska man lämna in en motion till styrelsen. I kallelsen till stämman framgår när motionen ska vara inlämnad till styrelsen för att tas vid stämman. Styrelsen kommer sedan att diskutera motionen och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman. Om man inte har möjlighet att närvara vid stämman, går det bra att skriva en fullmakt till en närstående eller exempelvis en granne. 

 

Information från tidigare stämmor

Icon representing an icon       

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017 

Årsstämma 2016 

Extrastämma Januari 2016 

Årsstämma 2015