Årsredoviningar

Kvarnhjulet är en ung förening men som har sunda finanser. Nedan kan föreningens årsredovisningar laddas ner. 

Ladda ned
Icon representing an icon      

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014 

 

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen beskriver vår förenings verksamhet och ekonomi. Planen beskriver föreningens byggnader och de kostnader vi har för drift, underhåll och lån. Planen är framtagen av styrelse.

Ladda ned
Icon representing an icon       

Ekonomisk plan


Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare;

Brf Kvarnhjulet
c/o Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund 

Förvaltaren lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2019 års kostnadsläge är 465 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Har du frågor kring pantsättning kontaktar du .